เทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก ครั้งที่ 32

จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561  ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม หรือวัดสุน อำเภอดำเนินสะดวก
สำหรับกิจกรรมในงานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก ครั้งที่  32 ประกอบด้วยการออกร้านผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑุชุมชน OTOP/สินค้าราคาถูก ขบวนแห่เรือผู้ประกวดธิดาองุ่นหวาน  การประกวดองุ่นหวาน พืชผัก ผลไม้ การประกวดร้องเพลง การแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยว และทุกวันร่วมสนุกตักองุ่นลุ้นโชค นอกจากนี้วันแรกของการจัดงานได้จัดประกวดธิดาองุ่นหวาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากทุกปี โดยผู้สนใจเข้าประกวดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่อำเภอดำเนินสะดวก โทรศัพท์ 032-241204

แผนที่