ทริปคุณ Somsanguan CMU Eye

วันที่ 4 พ.ย. 2561

รถเก๋ง  Honda Accord สำหรับ 2 ท่าน

  • เวลา 12.00 น. รับลูกค้าที่ บ้านสุขพันธ์โพธาราม (บ้านโพธิ์๑)
  • แวะซื้อเต้าหู้ดำ ร้านแม่เล็ก (แผนที่)
  • ตลาดด่านขนอนหนังใหญ่ ภายในวัดขนอนหนังใหญ่ (มีการแสดงหนังใหญ่ เวลา 13.00 น.)(แผนที่)
  • วัดคงคารามจิตรกรรมฝาหนังวัดคงคาราม(แผนที่)
  • Secret Space ค่าเฟ่ในเขาวงกต เที่ยวฟาร์มแคคตัสภายใน Secret Space (เข้าชมฟรี) (แผนที่)
  • เวลา 15.30 น. ออกจากโพธารามใช้เวลา 2 ชม. 40 นาที(อาจจะใช้เวลามากกว่านี้เพราะวันอาทิตย์ขาเข้ากรุงเทพรถติด) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ  18.00 น.

เบอร์ติดต่อลูกค้า : 086-911-7181

ผู้ประสานงาน : โด่ง : 0870033885