ทริป คุณจิราพร

วัน 11 พ.ย. 2561

รถตู้ 3 คัน

 • 7.00 น. เริ่มเดินทางจาก ปั้มน้ำมันบางจากกรุงธนบุรี 2 (แผนที่)
 • ระยะทาง 88 กม. ใช้เวลา 1 ชม. 23 นาที
 • 8.30 – 9.30 น. ชมจิตรกรรมฝาผนังอายุกว่า 250 ปี ชมพิพิธภัณฑ์มอญของวัดคงคาราม เป็นเรือนทรงไทยเก้าห้อง (ค่าเข้า 10 บ.) (อ่านรีวิว)
 • ระยะทาง 4.7 กม. ใช้เวลา 7 นาที
 • 9.40 – 11.30 น.เที่ยวตลาดด่านขนอน ชมการแสดงหนังใหญ่(เวลา 11.00 น.) ชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ ไหว้พระในอุโบสถเก่าวัดขนอน
 • ระยะทาง 280 เมตร ใช้เวลา 1 นาที
 • 11.30 – 12.45  ทานอาหารร้าน เพลินดี โทร.0816160245 (อ่านรีวิว)
 • ระยะทาง 10.5 กม. ใช้เวลา 13 นาที
 • 13.00 – 14.30 น. เที่ยว ณ สัทธา ค่าเข้า 200 บ./คน (อ่านรีวิว)
 • ระยะทาง 22.8 กม. ใช้เวลา 20 นาที
 • 15.00 – 15.30 น. โรงโอ่งเถ้าฮงไถ่ ชมงานเซรามิก (เข้าชมฟรี)
 • ระยะทาง 5.1 กม. ใช้เวลา 10 นาที
 • 15.40 – 16.30 น. อุทยานหินเขางู (อ่านรีวิว)
 • ระยะทาง 110 กม. ใช้เวลา 1 ชม. 35 นาที
 • เวลา 18.10 น. เดินทางกลับถึง ปั้มน้ำมันบางจากกรุงธนบุรี 2

ลูกค้า : คุณจิราพร โทร. 084 656 8777

ติดต่อประสานงาน คุณโด่ง โทร. 087 003 3885