ทริป วันที่ 8 ธ.ค. 60

Inlaya

  • 9.00 น. – เริ่มเดินทางจาก Inlaya  มุ่งหน้าสู่ อุทยานหินเขางู สถานที่ห้ามพลาด เดินบนสะพานเหนือผิวน้ำ ชมวิวภูเขาสลับซับซ้อนสวยงาม
  • 10.30 น. – ออกเดินทางจาก อุทยานหินเขางู เดินทางต่อไปยัง ” โรงโอ่ง รัตนโกสินทร์ 1 โรงโอ่งมีชื่อของราชบุรี ชมภายในโรงโอ่งแวะเลือกซื้อเครื่องปั้น เซรามิก (เข้าชมฟรี)
  • 12.00 น. – ทาน ก๋วยเตี๋ยวไข่คุณแหม่ม ร้านชื่อดังของราชบุรี
  • 13.00 น. – ออกเดินทางสู่ วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดคู่เมืองราชบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (เข้าชมฟรี)
  • 14.00 น. – ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยัง วัดหนองหอย วัดบนยอดเขา กราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ และชมวิว 360 องศาบนยอดเขา (เข้าชมฟรี)
  • 16.00 น. – ทำบุญที่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • ขากลับถ้าทันพระอาทิตย์ตกดิน แนะนำแวะอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าหลังทิวเขาสวยงาม

แผนที่