ณ สัทธา

อ.บางแพ จ.ราชบุรี

ณ สัทธา อุทยานไทย สถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โอบล้อมพื้นที่กว่า 42 ไร่ด้วยต้นไม้ทั้งน้อยใหญ่อายุนับสิบปี ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่เดินทางสะดวกและใกล้กรุงเทพฯ เพียงไม่กี่ชั่วโมง อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ปลูกฝังรากเหง้าแห่งความเป็นไทยเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะไทยที่งดงาม ตลอดจนศึกษาประวัติของผู้มีชื่อเสียงและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วเมืองไทยในรูปแบบหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสส์ขนาดเสมือนจริงกว่า 60 รูป ผ่านเทคนิคจัดแสดงและวิธีการนำเสนอรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และเกิดการจดจำที่สนุกสนานยิ่งกว่าเดิม ตอกย้ำเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งที่ว่า “เราอยากให้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนใจ มาเก็บรับเอาความสุขกลับไป”

.
.
.
.
.
.
.
.

               เป็นสถานที่รวบรวมหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริงของบุคคลสำคัญทั้งผู้มีชื่อเสียง พระอริยสงฆ์และอีกมากมาย ซึ่งเกิดจากความศรัทธาทั้งในด้านแนวความคิด การทำงานที่มุ่งมั่น และการดำเนินชีวิตของบุคคลเหล่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย ตามอย่างคติชาวพุทธ ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์นำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสนับสนุนให้เยาวชนรักในความเป็นไทย

ภายใน ณ สัทธา แบ่งจุดจัดแสดงออกเป็น 8 โซนหลัก ได้แก่

ห้องไทยสัทธา เป็นห้องแสดงภาพรวม แนวคิด และประวัติความเป็นมาของ ณ สัทธา อุทยานไทย

จุดที่ 1 มหาราชกษัตรา เป็นจุดจัดแสดงประติมากรรมพระรูปหล่อ 3 บูรพมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชไทย

จุดที่ 2 ณ สัทธานุสรณ์ เป็นอาคารจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสของบุคคลสำคัญผู้เป็นต้นแบบ คนดีของแผ่นดิน กว่า 14 ท่าน

จุดที่ 3 ณ สัทธาปฎิมา จัดแสดงประติมากรรมพระพุทธรูป 3 สมัย

จุดที่ 4 ถ้ำพุทธชาดก เป็นถ้ำจำลองที่นำเสนอเรื่องราวขององคุลีมาล มหาโจรผู้กลับใจเข้าสู่ธรรมะ

จุดที่ 5 อริยสัทธา จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสส์พระอริยสงฆ์ที่เป็นที่เลื่อมใสทั่วประเทศไทย

จุดที่ 6 สัทธาถิ่นเรือนไทย โซนบ้านไทย 4 ภาค จำลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยเสมือนจริง

จุดที่ 7 ลานภิรมย์ เป็นลานกลางแจ้งที่จัดแสดงศิลปะและความงดงามของต้นบอนไซหลากหลายขนาด

ข้อมูลท่องเที่ยว

 • ชื่อ  :  ณ สัทธา อุทยานไทย
 • ประเภท  :  แสดงหุ่นขี้ผึ้ง สวนพักผ่อน ร้านอาหาร
 • ที่อยู่  :  41/1 ม.3 ถนนเพชรเกษม – ดำเนินสะดวก ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
 • โทรศัพท์  :  032 – 383 – 333  FAx : 032 – 383 – 444
 • เวลาเปิดบริการ  :
  – วันพุธ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.(เวลาปิดขายบัตร 15.30 น.)
  – วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 – 17.30 น.(เวลาปิดขายบัตร 16.00 น.)
  – หยุดทุกวันจันทร์ และอังคาร ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ค่าบริการ  :
  – ผู้ใหญ่ (ไทย) 200 บาท
  – เด็ก    (ไทย) 100 บาท ความสูง 90 – 130 ซม. (ต่ำกว่า 90 ซม. เข้าฟรี)
  – ผู้ใหญ่ (ต่างชาติ) 400 บาท
  – เด็ก    (ต่างชาติ) 300 บาท
 • บริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ 
  – บริการเช่าชุดไทย สำหรับใส่เข้าเยี่ยมชม โดยมีราคาตั้งแต่ 200-450 บาท แล้วแต่แบบที่เลือกใส่
  – บริการแพ็กเกจถ่ายภาพ โดยให้เช่าสถานที่บางจุดเพื่อการถ่ายภาพ มีอัตราค่าบริการวันละ 4,500 บาท สามารถถ่ายภาพได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. (สำหรับทีมงานไม่เกิน 7 ท่าน)
  – อาคารห้องประชุมและจัดเลี้ยง
  – ณ สัทธา Shop ร้านขายของที่ระลึก
 • สถานที่จอดรถ  :  ฟรี กว้างขวางสามารถรับกลุ่มทัวร์รถบัสได้จำนวนมาก
 • สิ่งอำนวยความสะดวก  :  ร้านของที่ระลึก ร้านอาหาร กาแฟ ห้องน้ำ ห้องประชุมและจัดเลี้ยง
 • Website  :  www.nasatta.com
 • Facebook  :  nasatta.thai

แผนที่

ภาพถ่าย