เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 14

ชมหนังใหญ่ แต่งไทย ไปตลาดด่านขนอน

ระหว่าง 13 – 14 เมษายน 2562 เวลา 15.00 – 22.00 น. ณ ลานกลางแจ้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี


 

 

 

ข้อมูลกิจกรรม

  • ชื่อ : เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 14
  • วันที่ 13 ถึง 14 เมษายน 2562
  • เวลา 15.00 น.- 22:00 น.
  • ชมฟรี
  • สถานที่ : ณ ลานกลางแจ้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
  • ติดต่อสอบถาม : www.facebook.com/WatkhanonNangYai

 

 

แผนที่