150 ปี คลองดำเนินสะดวก

ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม–3 มิถุนายน 2561
ที่บริเวณท่าน้ำวัดปราสาทสิทธิ์ ตำบลประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค) ที่ได้ทรงมีพระราชดำริให้ขุดคลองดำเนินสะดวกเพื่อเชื่อมต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงให้ราษฎรได้ใช้สัญจรทางเรือตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้

 

กิจกรรม

ชมวิถีชุมชนของชาวบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการแข่งเรือพายชาวบ้านช่วงเช้าทุกวันจะมีพิธีทำบุญใส่บาตรทางเรือ เป็นข้าวสารอาหารแห้ง ส่วนช่วงสายเป็นการจัดแข่งขันเรือยาวซุ้มจำหน่ายพืชผักผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับสินค้าโอท็อป ของดีของเด่นของอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงรวม 3 อำเภอ3 จังหวัด มาจัดจำหน่ายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ซื้อหาในราคาถูก
ในส่วนของอ.บ้านแพ้วจะมี 4 ชาติพันธุ์ที่เป็นชาติพันธุ์หลักที่เป็นชาวไทยเชื้อสายไทย เชื้อสายไทยจีนไทยรามัญ ไทยทรงดำ ซึ่งได้มีการเตรียมนำชาวไทยเชื้อสายต่างๆที่อาศัยอยู่ริมคลองมาร่วมในการจัดกิจกรรมพร้อมกับนำสินค้าพืชผัก ผลไม้ของดีของ จ.สมุทรสาคร มาร่วมในงานด้วย

แผนที่