ราชบุรี รวมใจภักดิ์ จักรีวงศ์

วันที่ 5 – 6  เมษายน 2561
ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
อ.เมือง จ.ราชบุรี

 

ราชบุรี จัด “งานราชบุรี รวมใจภักดิ์ จักรีวงศ์” เนื่องในโอกาสวันจักรี ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2561  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ถนนวรเดช อำเภอเมืองราชบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติล้นเกล้ารัชกาลที่ ๑  ที่ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทั้งยังทรงเคยรับราชการในตำแหน่ง “หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี” เมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 2561  เวลา 15.00 น. รับฟังการเสวนาทางวิชากรในหัวข้อ “พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับจังหวัดราชบุรี โดยวิทยากรที่มีความรู้  จากนั้นร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับจังหวัดราชบุรี ในช่วงค่ำชมละครเทิดพระเกียรติอิงประวัติศาสตร์ พระราชประวัติและพระวีรกรรมของรัชกาลที่ ๑ (รอบส่วนราชการ สถาบันศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขกรับเชิญและสื่อมวลชน) และในวันศุกร์ที่ 6 เม.ย. 2561 (รอบประชาชนทั่วไป)  ชมนิทรรศการพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กับจังหวัดราชบุรี(ตลอดวัน)  เวลา 19.00 น. ชมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์พระราชประวัติและพระวีรกรรมของรัชกาลที่ ๑   นอกจากนี้ภายในงานเชิญร่วมถ่ายภาพย้อนยุคกับฉากและการประดับบริเวณอย่างสวยงาม

จึงขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีแต่งกายด้วยผ้าไทยย้อนยุค ร่วมเทิดพระเกียรติล้นเกล้ารัชกาลที่ ๑ ในงาน “ราชบุรี รวมใจภักดิ์ จักรีวงศ์” วันที่ 5-6 เมษายน 2561  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ถนนวรเดช อ.เมือง จ.ราชบุรี

บรรยากาศเมื่อวันแถลงข่าว 2 เม.ย. 2561


กำหนดการ

วันพฤหัสบดี 5 เม.ย.2561

(รอบส่วนราชการ สถาบันศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขกรับเชิญและสื่อมวลชน)

วันศุกร์ที่ 6 เม.ย. 2561

(รอบประชาชนทั่วไป)

เวลา 17.00 น.
– ประชาชนเข้าร่วมงาน
– ชมนิทรรศการพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กับจังหวัดราชบุรี
– ชมการบรรเลงเพลงของวงดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 16
– ชมละครเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
– การบรรเลงเพลงของวงดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 16

เวลา 21.00 น.
– ปิดงาน


หมายเหตุ …. แต่งกาย ชุดผ้าไทยย้อนยุค

เปิดเข้าชมฟรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี 

ในวันที่ 6 เม.ย. 2561

พิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับราชบุรีใน ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา ธรณีวิทยา ศิลปะพื้นบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ในการจับสัตว์น้ำ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของกลุ่มชนต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี เช่น ลาวโซ่ง  กะเหรี่ยงและไท-ยวน รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด โบราณวัตถุที่โดดเด่นนอกจากพระแสงดาบราชศัสตราประจำมณฑลราชบุรีแล้ว ยังมี พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี ศิลปะขอมแบบบายน เป็น 1 ใน 5 องค์ที่ขุดพบในประเทศไทยซึ่งมีสภาพสมบูรณ์งดงามที่สุด