วิ่งอมยิ้ม

ข้อมูล

 “วิ่งวิถีไทย สไตล์อมยิ้ม”
วันที่ 1 เมษายน 2561 ณ ตลาดอมยิ้ม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

*** ปิดรับสมัครแล้ว ***

สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 08-9411-8303 , 0-3226-1790 ต่อ 3302

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม>>>
https://www.facebook.com/wingomyim/

 

แผนที่