ข้าวทอดกระทงทอง

ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ข้าวทอดกระทงทอง ระดับ 5 ดาว ของชาวหมู่ 6 ตำบลตาลหลวง เป็นสินค้าขึ้นชื่อได้รับคัดเลือกให้วางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชื่อดัง และจุดจำหน่ายทั่วประเทศ ข้าวทอดกระทงทองมีหลากหลายหน้า อาทิ ธัญพืชฟักทอง  ธัญพืชรวมมะม่วง หน้าน้ำตาลงามะม่วง หน้าธัญพืชเขียว ฯลฯ  สนใจติดต่อสอบถามโทร. 081 565 9949

 

ข้าวทอดกระทงทอง

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
         ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น รสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์เพราะใช้นำตาลมะพร้าวซึ่งผลิตเองในหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับจากชุมชนและจากผู้บริโภคทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัด  เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติถูกปาก และราคาไม่แพง มีคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะเป็นของฝากของขวัญ

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
             1) มาตรฐาน อย.70-2-01543-0001
2) สินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาดในประเทศ และสามารถส่งขายในต่างประเทศได้
3) เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับ  4 ดาว ในปี พ.ศ.2549  5 ดาว ปี พ.ศ. 2551  5 ดาวในปี 2553  และปัจจุบันได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ในปี พ.ศ.2555
4) ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานจากหน่วยงาน/กลุ่มต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

         แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ
             1) กลุ่มสตรีสหกรณ์ตาหลวง ประธานกลุ่มฯ นางกนกพร  อักษรภูษิตพงศ์ ที่ตั้งกลุ่มเลขที่  134  หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลวง  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  โทร. 081-5655994
2) งานเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลองุ่นหวาน ,งานเสด็จประพาสต้น,งานกาชาดราชบุรีฯลฯ
3) ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ,เดอะมอลทุกสาขา ,TOPS ทุกสาขา

แผนที่