ทริป 27 มี.ค. 61

คุณครูสวนกุหลาบฯ

 • เวลา 7.00 น. เริ่มเดินทางจากโรงเรียนสวนกุหลาบฯ
  ( เดินทาง 80 กม. )ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.
 • เวลา 8.30 น.  วัดพระศรีอารย์  อุโบสถสีทอง ชมลวดลายปูนปั้นที่สร้างขึ้นเฉพาะไม่มีแบบสำเร็จรูป ฝาผนังแต่งแต้มด้วย จิตรกรรมเรื่องพระมหาชนก พระเจ้า ๕ พระองค์ กราบไหว้พระศรีอารย์พระพุทธรูปคู่วัด พระพุทธลักษณะสมัยคันธาระ
  ( เดินทาง 7 กม. ) ออกเดินทาง 9.00 น.
 • เวลา 9.15 น.  วัดคงคาราม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง อายุไม่ตำกว่า 250 ปี เขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ปกติภาพฝาผนังเปิดให้ชมเสาร์-อาทิตย์ แต่ผมเคยไปสามารถขออนุญาตพระเข้าชมในวันธรรมดาได้ครับ )
  ( เดินทาง 9 กม. ) ออกเดินทาง 9.45 น.
 • เวลา 10.00 น. วัดโคกทอง
  ( เดินทาง 4 กม.) ออกเดินทาง 10.30 น.
 • เวลา 10.40 น. วัดเขาช่องพราน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเนื่องจากมีค้างคาวจำนวนมากบินออกจากถ้ำในตอนเย็น 18.00 น.
  ออกเดินทาง 11.10 น.
 • เวลา 11.30 – 13.00 น. 
 • เวลา 13.20 น. วัดเขาค่าง
  ( เดินทาง 1 กม. ) ออกเดินทาง 13.50 น.
 • เวลา 13.55 น. วัดถ้ำสติ ไหว้พระนั่งเมืองแก้ว พระพุทธรูปหินแกะสลักขนาดใหญ่เป็นเนื้อเดียวกับตัวถ้ำสวยงามเป็นอย่างมาก สูง 3 เมตร 9 เซนติเมตร บรรยากาศวัดเงียบสงบร่มรื่นด้วยพืชพรรณนานาชนิด ลักษณะภายในถ้ำเป็นห้องโถง
  (เดินทาง 4 กม. ออกเดินทาง 14.25 น.
 • เวลา 14.30 น. วัดถ้ำน้ำ ไหว้พระศักสิทธิ์ในถ้ำที่มีน้ำอยู่ภายในถ้ำเกือบเต็มพื้นที่ โดยน้ำที่เข้ามาภายในถ้ำเป็นน้ำที่ไหลมาจาก ลำคลองที่ติดกับวัดและไหลออกไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ปล่องน้ำ อากาศภายในถ้ำอากาศเย็นสบาย มีทางเดินเทปูนสะดวกสบาย ด้านหน้าถ้ำเป็นที่ให้อาหารลิง
  (เดินทาง 9 กม.) ออกเดินทาง 15.30 น.
 • เวลา 15.40 น. วัดถ้ำสาริกา มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งหนึ่งได้เข้าแวะพักยังถ้ำสาริกา พร้อมไพร่พล ภายในเป็นห้องโถงใหญ่ แล้วแยกเป็นถ้ำร้อน ถ้ำเย็น ถ้ำสาลิกาเดิมมีชื่อว่า ถ้ำตีเหล็ก เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ตีเหล็กของชาวบ้านในสมัยก่อน และการที่เปลี่ยนชื่อมาเป็น ถ้ำสาริกา เพราะชาวบ้านสมัยนั้นได้เข้าไปในถ้ำ และพบเห็นนกสาริกาอยู่หลายคู่จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นถ้ำสาริกา
  (เดินทาง 9 กม.) ออกเดินทาง 16.10 น.
 • เวลา 16.30 น. วัดหนองหอย เป็นที่ตั้งของพระวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม มีความสูง 16 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร และจุดชมวิว 360 องศา
  ( เดินทาง 7 กม. ) ออกเดินทาง 17.30 น.
 • เวลา 17. 45 น. อุทยานหินเขางู มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซ้อนกันสวยงาม สามารถเดินบนสะพานเหนือน้ำลัดเลาะตามเขา มีการตัดถนนลาดยางสะดวกสบาย สามารถขับรถท่องเที่ยวชมความงามของภูเขา ต้นไม้และ ให้อาหารลิง
 • เวลา 18.30 น. เดินทางกลับแวะซื้อของที่ระลึก

แผนที่

 

ติดต่อประสานงาน – โด่ง   Tel . 087 003 3885
บริการขับรถตู้  –  ช้าง   Tel . 098 982 7710