ตลาดอมยิ้ม

อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ตลาดอมยิ้ม

ตลาดวิถีไทยย้อนยุคจอมบึง

ตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทยย้อนยุคจอมบึง   กิน ชม ช็อปปิ้ง บรรยากาศแบบวิถีไทย ที่ตลาดอมยิ้ม ณ ศูนย์วัฒธรรม 8 ชาติพันธุ์ วัดวาปีสุทธาวาส ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  เปิดทุกเสาร์ อาทิตย์ เวลา  10.00 – 19.00 น.

[su_list icon=”icon: check-circle-o” icon_color=”#4667c1″]

  • ชื่อ : ตลาดอมยิ้ม
  • ประเภท : ตลาดวิถีไทยย้อนยุคจอมบึง กิน ชม ช็อปปิ้ง บรรยากาศแบบวิถีไทย
  • ที่ตั้ง : ศูนย์วัฒธรรม 8 ชาติพันธุ์ วัดวาปีสุทธาวาส ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
  • เปิดบริการ :  ทุกเสาร์ – อาทิตย์ เวลา  10.00 – 19.00 น.
  • Facebook : https://www.facebook.com/omyimmarket
  • โทรศัพท์ : 096 547 8382

[/su_list]

 


 

ภาพถ่าย

 

แผนที่

ผู้สนับสนุนการเก็บข้อมูล
– นันทรัตน์ ตันบริภัณฑ์