ถ้ำเขาบิน

อ.เมือง จ.ราชบุรี

 

ถ้ำเขาบินเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงามในปี 2530การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้สำนักบริการวิชาการศึกษาออกแบบพัฒนาถ้ำเขาบิน มีการติดตั้งไฟฟ้า  แสง  สี  เพื่อเน้นความสวยงามของถ้ำ ตั้งอยู่ หมู่ที่  11ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี บนถนนสายราชบุรี – จอมบึง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

  • ที่ตั้ง : หมู่ที่  11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี บนถนนสายราชบุรี – จอมบึง ห่างจากจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร
  • GPS : N13.595186 , 99.667354
  • การเดินทาง : แนะนำให้เดินทางโดยรถส่วนตัว  ออกเดินทางจากตัวเมืองราชบุรี ตามเส้นทางหลวง 3087 สายราชบุรี-จอมบึง ระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ 20 กม. มีป้ายบอกทางไปยังถ้ำเขาบินชัดเจนตลอดการเดินทาง และจากป้ายทางเข้าเดินทางเข้ามาอีก ประมาณ 1.5 กม. ถนนลาดยางสะดวกสบายจนถึงถ้ำเขาบิน
  • เปิดบริการ : 8.00 – 16.00 น. ทุกวัน
  • บัตรเข้าชม :  20 บาท
  • สิ่งอำนวยความสะดวก : บ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว, ร้านอาหาร, ร้านสินค้าพื้นเมือง, สนามเด็กเล่น,สนามบาสเก็ตบอล, ห้องน้ำ, แคมป์ไฟลูกเสือเนตรนารี
  • โทรศัพท์ : 032-391397

 ประวัติความเป็นมา

ถ้ำเขาบิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้ชื่อมาจากตำนานที่เล่าว่า มีพ่อค้าชาวจีนแล่นเรือสำเภาใหญ่ผ่านมา เรือเกิดชนหัวเขาด้านหนึ่งบิ่นไป เขาบินก็เลยถูกสันนิษฐานว่าเรียกเพี้ยนมาจากเขาบิ่น บ้างก็สันนิษฐานว่า มาจากเอกลักษณ์ภายในห้องๆ หนึ่งของถ้ำซึ่งมีลักษณะหินย้อยสีขาวหม่นยื่นออกมาเหมือนนกเขากำลังกระพือปีกเหมือนกำลังจะบินจึงได้ชื่อว่าเขาบิน เขาบินมียอดสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 272 เมตร ปากถ้ำสูงจากพื้นดิน 5 เมตร เนื้อที่ภายในถ้ำประมาณ 5 ไร่เศษ ภายในถ้ำประดับไฟทำให้เห็นความสวยงาม ของหินงอก หินย้อย ได้อย่างชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินกองได้เข้ามาบริหารจัดการดูแลแหล่งท่องเที่ยวถ้ำ เขาบินหลังจากที่จังหวัดราชบุรีได้ถ่ายโอนมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำกับ ดูแลและบริหารจัดการเอง  โดยนายหิรัณย์  เลขวัฒนะโรจน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองมีเป้าหมายในการส่งเสริมการท่อง เที่ยว เพื่อพัฒนาในเกิดการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นตำบลที่น่าอยู่ต่อไป

นำเที่ยวภายในถ้ำเขาบิน

ถ้ำเขาบินมียอดสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 272 เมตร ปากถ้ำสูงจากพื้นดิน 10 เมตร มีเนื้อที่ในถ้ำประมาณ 5 ไร่เศษ ทางเข้าถ้ำได้รับการพัฒนาจากจังหวัด ให้เป็นแนวดินราบเรียบจากปากถ้ำเข้าไปประมาณ 50 เมตร จะมีทางแยกเป็นสองทาง ทางซ้ายเป็นทางเข้าก้นถ้ำมีความลึก 300 เมตร ขวามือเป็นทางอ้อมตามลักษณะโครงสร้างของสันเขาเข้าสู่ก้นถ้ำลึกประมาณ 200 เมตรภายในถ้ำประดับไฟฟ้าทำให้เห็นความสวยงานของหินงอก หินย้อย เสาหินและหลอดหินย้อยซึ่งเกิดใหม่ อย่างชัดเจนสวยงามตลอดปี

ภายในถ้ำเขาบิน แบ่งออกเป็น 8 ห้อง ใหญ่
ซึ่งแต่ละห้องนั้นจะมีชื่อเรียกขานตามลักษณะหินงอก หินย้อยที่เกิดขึ้น และประวัติที่เล่าสืบกันมา ดังต่อไปนี้

1. โถงอาคันตุกะ
เปรียบเสมือนเป็นห้องรับแขกที่ใช้ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยหินงอกหินย้อยที่กำลังเกิดใหม่อย่างสวยงามหากผู้ใดที่เข้ามาในห้องแห่งนี้นับว่าเป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่และเป็นผู้มีเพื่อนฝูงมากมาย เมื่อเดินผ่านห้องนี้ไปเรื่องเศร้าโศกใดๆ ก็จะหายไปด้วยด้านของหินด้านบนมีรูปใบหน้าของชายชราปรากฏให้เห็นที่ผนังถ้ำด้านบน

 
2. ศิวะสถาน
ผู้ใดที่ได้เข้ามาสัมผัสกับเสาหินที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ประจำถ้ำผู้นั้นจะได้รับความสุขสมหวังคิดทำการใดจะสำเร็จสมอารมณ์หมายอาการเจ็บไข้จะหายไปในทันใด  โชคลาภที่คอยมานานก็จะได้รับในทันทีนอกจากนั้นที่ประตูทางเข้ายังมีม่านหินปูน ที่ย้อยห้อยระย้าและทำนบหินปูนที่สวยงาม
3. ธารอโนดาต
ผู้ที่ได้เข้ามาสู่ห้องศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ผู้ที่จะได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ประดุจดังน้ำตกหินปูนลักษณะคล้ายธารน้ำตกที่ี่หลั่งไหลมาสู่ผู้มาเยือนและมีม่านเบคอนที่มีสีสันสวยงามแตกต่างจากหินทั่วไป และห้องเล็กๆ ที่ผนังถ้ำเต็มไปด้วยฟองหินมีสวนหินย้อยคล้ายปะการังใต้ทะเล


4. สกุณชาติคูห

ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เนรมิตให้หินปูนที่มีรูปร่างคล้ายนกกางปีกบินซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำเชื่อว่าผู้ที่ได้พบเห็นจะเป็นผู้มีสายตาที่กว้างไกลดุจดัง
พญาอินทรีย์ เมื่อเดินทางไปแห่งหนตำบลใดจะมีความปลอดภัยทั้งตนเองและคนเคียงกาย  ผนังถ้ำประกอบไปด้วยเสาหินที่แข็งแรงด้านบนหลังนกอินทรีย์มีถ้ำเล็กๆ ที่ลึกลับรอการพิสูจน์จากผู้มาเยือน

5. เทวสภาสโมสรสถาน
ที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง ที่เชื่อว่าเป็นสถานที่ชุมนุมของเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตภายในถ้ำบุคคลที่เดินทางมาถึงห้องศักดิ์สิทธ์แห่งนี้ในภายภาคหน้าจะมี
ความเจริญไม่มีทุกข์ ไม่มีโศก จะมีสมองที่สดใสจะสอบถามข้อความใดก็จะตอบได้ครบถ้วนกระบวนความ ภายในห้องจะประกอบด้วยเสาหินขนาดใหญ่หลายร้อยต้น หินย้อยที่แหลมคมดุจปัญญาของผู้มาเยือนย้อยอยู่เต็มเพดานถ้ำ ด้านหลังของเสาหินเป็นธารน้ำตกเกิดใหม่

 
6. กินนรทัศนาหรือกินนรีทัศนา
ถ้ำสีขาวบริสุทธิ์ดุจหิมะที่สร้างสมตนเองมาเป็นเวลาหลายพันปีผู้ใดได้พบเห็นจะเป็นผู้มีอายุยืนยาวและจะได้รับการยกย่องเชิดชูเหมือนดังหินดอกบัวบริสุทธิ์ 3ดอกที่ย้อยมาจากเพดานของถ้ำ ผนังถ้ำด้านในประกอบไปด้วยหินย้อยที่มีขนาดเล็กใหญ่ที่สวยสด งดงามตระการตา ส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำจะพบกับหินรูปเต่า(ทอง)และบ่อน้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยแห้งใช้เป็นน้ำสาบานและน้ำมนต์ของพระชื่อดัง
7. พฤกษาหิมพานต์
ความยิ่งใหญ่ของหินงอกหินที่ราบเรียบประดุจค้างคาวกางปีก ผู้ที่เดินทางมาถึงห้องนี้ มีความเชื่อว่าผู้นั้นจะได้ดีมีบ้านเรือนที่สุขสดชื่นระรื่นใจ  ให้ความ
ร่มรื่นผู้นั้นจะเป็นที่รักและพึ่งพาของลูกหลาน อีกด้านหนึ่งของถ้ำจะเป็นสวนหิน มีต้นไม้เป็นรูปหินย้อย และเสาหินมากมาย ที่เกิดมานานนับพัน
8. อุุุทยานทวยเทพ
สถานที่พบปะสังสรรค์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำมีหินงอกที่นักท่องเที่ยว กราบไหวประดุจสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็นที่พึ่งพาและขอพรเพื่อให้มีความโชคดีเป็นศรีสุขหมดทุกข์หมดโศกปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ภาพถ่าย

แผนที่