ชยันโต โพธิ ธรรมรังสี

อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ยินดีต้อนรับสู่  ชยันโต โพธิ ธรรมรังสี (ชื่อเดิม พุทธสถานวิโมกสิวาลัย และ ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย )สถานที่มุ่งสู่มุมสงบ และสวยงาม คุณสามารถเข้าชมภายในกราบไหว้องค์สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิสมมุติราชมหามัยมุนี  ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยและงดงามที่สุดองค์หนึ่ง ภายในร่มรื่นด้วยต้นไม้นานนาชนิด สถานที่จัดสวยงามเจริญตา เหมาะสำหรับผู้ต้องการพักผ่อน ความสงบ หรือจะมาปฏิบัติธรรม ดับความว้าวุ่นทางใจ ค้นหาความสุขอีกวิถีหนึ่ง  ชยันโต โพธิ ธรรมรังสี  ตั้งอยู่ที่  อ.สวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  บนพื้นที่ 70 ไร่ ติดต่อสอบถามโทร. 065 727 8245 , 062 546 1114

องค์สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิสมมุติราชมหามัยมุนี (ภาพจากเพจ ชยันโต โพธิ ธรรมรังสี)

ประวัติ ชยันโต โพธิ ธรรมรังสี

 ชยันโต โพธิ ธรรมรังสี ตั้งอยู่ที่  อ.สวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  บนพื้นที่ 70 ไร่ ใช้ระยะเวลาเพียง 2 ชั่วโมง จากกรุงเทพฯ มุ่งสู่มุมสงบ และสวยงามที่สุดในจังหวัดราชบุรี ชยันโต โพธิ ธรรมรังสี ได้ถือฤกษ์ลงมือก่อสร้าง เมื่อ 8 พฤษภาคม 2551 โดยพระอาจารย์  อุเทน  สิริสาโร ได้มีดำริขึ้น เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เงียบสงบ และเหมาะสำหรับการฝึกปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง  ห่างไกลความวุ่นวาย  และสามารถรองรับคนได้เป็นจำนวนมาก  สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้  เป็นที่ประดิษฐานองค์สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิสมมุติราชมหามัยมุนี  ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยและงดงามที่สุดของเมืองไทย

(ภาพจากเพจ ชยันโต โพธิ ธรรมรังสี)

การปฏิบัติธรรม

เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อาศัยหลักความจริงเพื่อหาทางหลุดพ้นทุกประการในการสอน  และการปฏิบัติ  ทั้งมีการปฏิบัติในอิริยาบถต่างๆทั้ง  นั่งสมาธิ  ยืนสมาธิ  หรือเดินจงกรม  อีกทั้งเป็นสถานที่อยู่กรรม  หรือการฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่าง   อุกริต เพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเอง  ยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมจริยธรรม  และทักษะในการดำเนินชีวิตตัวเองของ  สถาบัน  และองค์กรต่างๆ  รวมถึงเป็นสหกรณ์โค  กระบือ สำหรับผู้ยากไร้  เป็นสถานที่ตั้งมูลนิธิสิริสาโร  โดยมีพระครูปลัดอุเทน  สิริสาโรเป็นประธาน  สำหรับเด็กด้อยโอกาส  เด็กกำพร้า  คนพิการ และผู้ยากไร้

แผนที่

ภาพถ่าย

ช่องทางสนับสนุนเรา

ต้องการสนับสนุนการทำงาน เที่ยวราชบุรี.com ให้ทำงานต่อไป
สามารถบริจาคเงินได้ที่