วัดจันทาราม

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

วัดจันทาราม  เดิมชื่อ วัดหนองตะแคง  ซึ่งชาวบ้านเรียกตามชื่อหมู่บ้านหนองตะแคง ต่อมาย้ายที่ตั้งสร้างวัดใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2473 ปัจจุบันตั้งอยู่ติดริมถนนเพชรเกษม อ.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง และเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดจันทาราม” ที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปหลวงพ่ออโนทัย พระประธานประจำวิหาร  ปางมารวิชัย  เนื้อศิลาแลง  หน้าตัก  39  นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2485 มีผู้เลื่อมใสมากราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสายทุกวัน ภายในวัดนอกจากมีอาคารเสนาสนะต่างๆ แล้ว ยังมีร้านอาหาร ตลาดนัด สวนโอ่ง และหนังกางแปลงแทบทุกวัน

วิหารหลวงพ่ออโนทัย หลวงพ่อขาว
สร้างเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
.
หลวงพ่ออโนทัย อยู่ทางด้านหลังซ้าย
หลวงพ่ออโนทัย
หลวงพ่ออโนทัย
.
ตลาดนัด
วิหารหลวงพ่อเงินอุตฺตโม
สังขารหลวงพ่อเงินอุตฺตโม
อุโบสถวัดจันทาราม
ท้าวเวสสุวรรณ หน้าอุโบสถ
สวนโอ่ง หลังอุโบสถ
.
.

ประวัติวัดจันทาราม (วัดหนองตะแคง)

วัดจันทาราม  เดิมชื่อ วัดหนองตะแคง  ซึ่งชาวบ้านเรียกตามชื่อหมู่บ้านหนองตะแคง  ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม  ในท้องที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโป่งประมาณ ๙ กิโลเมตร  ห่างจากตัวเมืองนครปฐมประมาณ ๑๓ กิโลเมตร

แต่ก่อนชาวบ้านหนองตะแคงต้องไปทำบุญและประกอบศาสนกิจที่วัดหนองกบ  ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐  พระภิกษุเภา  ศรีนวล  ซึ่งมีมาตุภูมิอยู่บ้านหนองตะแคง  จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองกบ  ได้ดำริที่จะสร้างวัดขึ้นใหม่ในละแวกหมู่บ้านหนองตะแคง  จึงปรึกษาหารือกับชาวบ้าน  และได้มีมติเห็นพ้องต้องกันที่จะสร้างวัดขึ้นใหม่ในที่ดินของแม่เฒ่าจันทา  กัณหาซึ่งมีศรัทธาบริจาคที่ดินที่อยู่ติดกับถนนซอยบางตาล จำนวน ๑๒ ไร่เศษ  ให้เป็นธรณีสงฆ์  พระภิกษุเภา  ศรีนวล  ร่วมกับชาวบ้านดำเนินการก่อสร้างวัดขึ้น  เรียกชื่อว่า “วัดหนองตะแคง” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  ต่อมาประมาณ ๒๐ ปีเศษ  พระภิกษุเภา  ศรีนวล  ได้ลาสิกขาบท  ชาวบ้านจึงนิมนต์พระอาจารย์แดง  เหล็กดี  จากวัดหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  มาเป็นสมภารองค์ต่อไป    พระครูขันตยาภิรัติ  เจ้าคณะอำเภอบ้านโป่งในขณะนั้น  เห็นว่าวัดนี้ ตั้งอยู่ในซอยลึกไม่สะดวกแก่สาธุชนที่จะเข้าไปบำเพ็ญกุศล  ทั้งยังมีเนื้อที่คับแคบไม่สามารถที่จะขยายอาณาเขตและสร้างเสนาสนะอันจำเป็นแก่ศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์     ควรย้ายวัดมาสร้างใหม่ซึ่งอยู่ติดถนน เพชรเกษม   เพื่อให้สาธุชนสะดวกในการเดินทาง  และเป็นศรีสง่าแก่ท้องถิ่น   พระอาจาร์แดง  เหล็กดี  ซึ่งเป็นสมภารในขณะนั้น  พร้อมทั้งชาวบ้านมีความเห็นชอบด้วย   จึงได้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างมาสร้างใหม่ในสถานที่ปัจจุบันนี้  เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๓  สถานที่สร้างวัดใหม่นี้  นายโฮก  นางเรือน  ใจมั่น  ได้บริจาคที่ดินจำนวน ๑๗ ไร่ เศษ  ให้เป็นที่ธรณีสงฆ์  เมื่อดำเนินการสร้างวัดเสร็จแล้ว  พระครูขันยาภิรัติ  ได้เปลี่ยนชื่อวัดให้ใหม่ว่า  “วัดจันทาราม”  พระอาจารย์แดง  เหล็กดี  ได้ก่อสร้างอุโบสถหลังเก่า  เสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗  และให้มีโรงเรียนโดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานศึกษา  หลังจากนั้น  พระอาจารย์แดง  เหล็กดีได้ลาสิกขาบท พระมหาสนิท    เขมจารี  (เจ้าประคุณสมเด็จธีรญาณมุนี)  เจ้าคณะอำเภอบ้านโป่งในขณะนั้น ได้แต่งตั้งให้พระภิกษุบุญมา  ศรีนวล  เป็นสมภารรูปที่ ๓  สืบต่อมาเป็นเวลาประมาณ  ๑๕ ปี  พระอาจารย์บุญมา  ศรีนวล  จึงได้ลาสิกขาบท  พระครูวิจิตรธรรมรส  เจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง  ได้แต่งตั้งให้พระภิกษุธีระ  ทีปธมฺโม  เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๔  ต่อมาพระภิกษุธีระ  ทีปธมฺโม  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูพิทักษ์ธีรธรรม ซึ่งต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลหนองอ้อ – หนองกบ  จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์  และต่อมาได้ลาสิกขาบทเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔  สมภารรูปต่อมาคือพระอธิการเงิน  อุตฺตโม   และเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕  อุโบสถหลังเก่าได้ประสบอัคคีภัย  ได้รับความเสียหายมาก  ไม่สามารถที่จะใช้บำเพ็ญศาสนกิจต่อไปได้           พระอธิการเงิน  อุตฺตโม  จึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕  ได้ดำเนินการก่อสร้างเรื่อยมาพร้อมทั้งกุฎิ ๔ หลัง ศาลาการเปรียญ   ๑ หลัง อุโบสถได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นต์  พระอธิการเงิน  อุตฺตโม  ได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ พระสมจิตร  ทีปธมฺโม  (พระครูพิศาลธรรมาภรณ์)  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อ  ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๓ มรณภาพเมื่อ ๓ มกราคมพ.ศ.๒๕๖๔และพระมหาอดุลณัฏฐ์ ยุตฺตธมฺโม
.(พระครูสุธีปริยัตยานุศาสก์) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจันทาราม ๒๑ ต.ค.๖๓ – ปัจจุบัน

ข้อมูลอ้างอิง
พระครูสุธีปริยัตยานุศาสก์ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม
วันที่ 24 ก.ค. 2566 

แผนที่

พิกัด : ริมถนนเพชรเกษม ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี