วัดสระสี่มุม

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

วัดสระสี่มุม เกิดขึ้นจากการชักชวนกันให้ตั้งวัดขึ้นใหม่ของชาวบ้านที่บ้านสระสี่มุม เพราะต้องไปทำบุญที่วัดเขาขลุงไกลมาก จึงเริ่มตั้งวัดขึ้น โดย นางริ้ว เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งร่วมกับชาวบ้าน เดิมวัดตั้งอยู่ติดลำห้วยทางทิศเหนือของสระสี่มุม ห่างจากสระประมาณ 2 เส้น ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2475 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2515 ปัจจุบันมีพระครูวิหารการโกวิท เป็นเจ้าอาวาส

ประวัติสระสี่มุม

สระสี่มุม เป็นสระน้ำโบราณ ที่กองทัพทหารขุดขึ้นเพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งยามศึกสงคราม มีขนาดกว้าง 137 เมตร ยาว 133 เมตร มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมสี่มุม

ลำดับเจ้าอาวาส

  • หลวงพ่อที
  • หลวงพ่อโท่
  • หลวงพ่อชื่น
  • พระอธิการสว่าง
  • พระอธิการพวง
  • พระครูสังฆรักษ์เทิ้ม วรปทุโม
  • พระครูวิหารการโกวิท (สมศักดิ์ อุวฒทโน) พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน

ข้อมูลอ้างอิง
วิกิพีเดีย

พิกัด : วัดสระสี่มุม ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/RdbzJHJ22eQrKotK7

Update: ภาพถ่ายเมื่อ 1 มิ.ย. 2567

.
อุโบสถ วัดสระสี่มุม
พระบรมสารีริกธาตุ
ศาลเจ้าปู่อู่ทอง เป็นสิ่งที่สร้างใหม่ ถึงอย่างนั้นก็สะท้อนความทรงจำและเรื่องเล่าของท้องถิ่นที่มีต่อพระเจ้าอู่ทอง และทำให้นึกถึงตำนาน “สระสี่มุม” จิ๊กสอต่อไปถึงพระเจ้าอู่ทอง
.
สระสี่มุม อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของวัดสระสี่มุม ขนาดประมาณ 137 x 133 เมตร มีประวัติเล่าว่าเป็นสระน้ำโบราณ กองทัพทหารขุดขึ้นเพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งยามศึกสงคราม (ภาพถ่ายจาก Google map – พ.ศ. 2567)
ศาลาริมสระสี่มุม
น้ำจากสระสี่มุม นำมาใช้ประโยชน์สำหรับชุมชน

แผนที่

พิกัด : ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี