วัดเขาน้อยเทียมสวรรค์

อ.เมือง จ.ราชบุรี

IMG_7786

IMG_7773

IMG_7779

phraphot

IMG_7778

 วัดเขาน้อยเทียมสวรรค์

วัดเขาน้อยเทียมสวรรค์    ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อยู่เลยเขาหลวงไปตามถนนเพชรเกษม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร พระอุโบสถ หลังเก่าสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลังตามอย่างศิลปะแบบลพบุรีในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา สันนิษฐานกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจในแหลมสุวรรณภูมิ สอดคล้องกับตามปรากฏชื่อเมือง 6 แห่งในบริเวณภาคกลางที่ได้รับอิทธิพลขอม ราชบุรีเป็นหนึ่งในสถานที่เหล่านั้น ดังปรากฏว่า ชยราชปุรี (ราชบุรี) และศัมพูกะปัฏฏนะ ซึ่งสันนิษฐานว่า เป็นเมืองโบราณโกสินารายณ์ จังหวัดราชบุรี นับเป็นหลักฐานทางด้านศิลปะขอมที่แผ่ขยายเข้ามาในภาคกลาง นอกจากนี้ยังเชื่อว่าพระอุโบสถสร้างตามคติของขอมตามแบบอย่างที่สร้างวัดหรือวิหารไว้หน้าผา เหมือนเขาพระวิหาร เพื่อบูชาเทพเจ้าของพราหมณ์ และทำการฉลองพระอุโบสถในวันปีใหม่ คือเดือน 5 ขึ้น 1 ค่ำ (ปีใหมไทย) ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 2 องค์ประทับนั่งหันหลังให้กัน ทำด้วยศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกและทิศ ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อเขาน้อย เชื่อกัน ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพ กราบไหว้ของชาวบ้านเรื่อยมาจนปัจจุบัน ด้านบนมีรอยพระพุทธบาทจำลอง สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ตัวเมืองราชบุรีจากด้านบนอีกด้วย (ที่มา : ททท.)

[su_heading size=”30″ margin=”10″]ข้อมูลสถานที่[/su_heading]

[su_list icon=”icon: check-square-o” icon_color=”#4667c1″]

 • ชื่อ : วัดเขาน้อยเทียมสวรรค์ 
 • ประเภท  :  ศาสนสถาน
 • จุดเด่น  :  เป็นวัดเก่าแก่สมัยขอมเรืองอำนาจในแหลมสุวรรณภูมิ, รอยพระพุทธบาทจำลอง , จุดชมวิวบนยอดเขา
 • ที่อยู่  : ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 • การเดินทาง : อยู่เลยเขาหลวงไปตามถนนเพชรเกษม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร
  * โดยรถยนต์  เส้นทางสายเก่า สายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านบางแค-อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่-นครชัยศรี-นครปฐม-ราชบุรี หรือเส้นทางสายใหม่ เส้นทางหลวงหมายเลข 338 จากกรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-นครชัยศรี เข้าถนนเพชรเกษมบริเวณอำเภอนครชัยศรีก่อนถึงตัวเมืองนครปฐมประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นใช้ถนนเพชรเกษมตรงไปตัวเมืองราชบุรี แล้วเลี้ยวไปตามทางวัดใหญ่อ่างทอง แล้วขับต่อไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร* โดยรถสารประจำทางบริษัท ขนส่งจำกัด มีบริการเดินรถจากสถานีขนส่งสายใต้ ไปจังหวัดราชบุรีทุกวัน วันละหลายเที่ยว* โดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง และสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวันใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
 • เปิดเข้าชม  : ทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น.
 • ค่าเข้า  :  ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • สถานที่จอดรถ  :  กว้างขวาง
 • สิ่งอำนวยความสะดวก :
 • โทรศัพท์ : 

[/su_list]

ภาพถ่าย

แผนที่