สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน

อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สวนสัตว์ในหุบเขา ดูแลโดยหน่วยงานราชการ เนื่องด้วยทำเลที่มีความเหมาะสมสำหรับตั้งเป็นสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี ภายในมีสัตว์ป่าหลายชนิด สัตว์ที่รับเข้ามาดูแลส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการ เช่น สัตว์ที่ได้จากการจับกุมการลักลอบค้าสัตว์ป่า เป็นต้น ซึ่งมีจำนวนมากและต้องใช้งบประมาณการจัดการเลี้ยงดูสูง ทางหน่วยงานจึงเปิดให้ผู้สนใจเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมฟรี และสามารถนำอาหารเลี้ยงสัตว์ที่สถานีฯ จัดเตรียมไว้ให้โดยบริจาคใส่ตู้เท่าไหร่ก็ได้ เพลิดเพลินกับการให้อาหารสัตว์ พักผ่อนเดินเล่นในบรรยากาศสวนป่า เนื้อที่ 2,180 ไร่ ให้บริการวันศุกร์ -​ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 8.00 -​16.00 น. ติดต่อสอบถามโทร. 081 705 4278

.
.
อาหารสำหรับสัตว์ เป็นพวกผักผลไม้ จัดเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนเป็นเงินใส่ตู้บริจาค

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.2537 คณะกรรมการสภาตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้มีหนังสือ ถึงสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง ขอให้พิจารณาดำเนินการบริเวณพื้นที่เขาสน ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ซึ่งเดิมเป็นเหมืองแร่ และสิ้นสุดสัมปทานในปี พ.ศ.2535 โดยในขณะนั้นมีนายทุนพยายามที่จะขอใช้ประโยชน์พื้นที่ จึงขอให้สถานีฯเขาประทับช้าง จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า อันจะเป็นประโยชน์ต่อราชการและประชาชนรอบพื้นที่ สถานี ฯ เขาประทับช้าง ได้ดำเนินการสำรวจ และเห็นว่าพื้นที่บริเวณเขาสนซึ่งเป็นหุบเขา มีความเหมาะสมในการจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จึงได้มีหนังสือถึงกองการอนุญาตตรวจสอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ จนได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้ใช้พื้นที่บริเวณเขาสน เนื้อที่ 2,180 ไร่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2537 โดยใช้ชื่อหน่วยงานเป็นสถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง (ส่วนแยกเขาสน) ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน สังกัดกลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/DNP.Wildlife

ข้อมูลท่องเที่ยว

  • ประเภท : สวนสัตว์
  • เนื้อที่ : 2,180 ไร่
  • เปิด : ให้บริการวันศุกร์ -​ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 8.00 -​16.00 น.
  • ค่าเข้า : ฟรี
  • ร้านอาหาร : ร้านสวัสดิการจำหน่ายเครื่องดื่ม ขนม อาหารว่าง
  • ห้องน้ำ : มี 4 ห้อง
  • ลานจอดรถ : กว้างขวาง รองรับกลุ่มทัวร์ได้

แผนที่

ช่องทางสนับสนุนเรา

ต้องการสนับสนุนการทำงาน เที่ยวราชบุรี.com ให้ทำงานต่อไป
สามารถบริจาคเงินได้ที่