ห้วยไม้เต็ง

ใช้เป็นฉากถ่ายซีรี่ย์ และอื่นๆ หลายเรื่อง
น้ำล้นสปิลเวย์ อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง ราชบุรี จะเกิดขึ้นช่วงเวลาปลายฤดูฝน

ห้วยไม้เต็ง  อ่างเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 199 ตารางกิโลเมตรใน เขต อ.จอมบึงและ อ.บ้านคา ใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและประปา  อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อน เล่นน้ำ ตกปลา ชมนก เป็นจุดแวะพักยามเย็นดูพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า  เป็นพื้นที่สาธารณะ สามารถกางเต็นท์ค้างแรมใช้ชีวิตกลางแจ้งได้  ห้วยไม้เต็งอยู่ติดถนนหลวงสาย 3208 เส้นทางสู่ อ.สวนผึ้ง  ช่วงเวลาแนะนำคือ ช่วงเย็นอากาศไม่ร้อน

ข้อมูลท่องเที่ยว

 • ชื่อ :   ห้วยไม้เต็ง
 • ประเภท :  อ่างเก็บน้ำ
 • ที่ตั้ง :  ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี ครอบคลุมพื้นที่ อ.จอมบึง และ อ.บ้านคา อยู่ติดถนนหลวง สาย 3208 เส้นทางสู่ อ.สวนผึ้ง  ห่างจากตัวอำเภอเมืองราชบุรี 20 กม.
 • พิกัด GPS :    13.513248   ,   99.601192
 • เปิดบริการ :  ไม่มีเวลาเปิด-ปิด  ช่วงเวลาแนะนำคือ ช่วงเย็น
 • ค่าเข้า :  ฟรี
 • เนื้อที่  :  199 ตารางกิโลเมตร
 • สถานที่จอดรถ :  กว้างขวาง
 • ที่พัก : มีรีสอร์ท และ พื้นที่กางเต้นท์ฟรีรอบอ่าง
 • สิ่งอำนวยความสะดวก : ห้องน้ำ
 • ร้านอาหาร :  ไม่มี

กิจกรรม

 • ชมและถ่ายภาพ พระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายามเย็น
 • ดูนก
 • ตกปลา
 • เล่นน้ำ (เด็กควรมีผู้ปกครองดูแล)
 • ใช้ชีวิตกลางแจ้ง

เกี่ยวกับ อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง

ลุ่มน้ำห้วยไม้เต็งเป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำแม่กลอง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 199 ตารางกิโลเมตร ในเขต อ.สวนผึ้ง กิ่ง อ.บ้านคา และ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ห้วยไม้เต็งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คน พืช และสัตว์ ทั้งทางนิเวศวิทยาและสังคมอย่างยาวนาน เมื่อปี 2538 กรมชลประทานได้ดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำสำนักห้วยไม้เต็งขึ้นในลำห้วยน้ำ สำนักห้วยไม้เต็ง เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและระบบประปาของ อ.จอมบึง และ อ.เมือง จ.ราชบุรี แต่พบว่าอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็งประสบปัญหาปริมาณน้ำกักเก็บไม่เต็มอ่าง เนื่องจากพื้นที่ต้นน้ำของห้วยไม้เต็งมีสภาพเสื่อมโทรม พื้นที่ถูกบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาและระบบนิเวศ เป็นผลให้เกิดปัญหาการลดลงของปริมาณน้ำ ลำน้ำตื้นเขิน คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม กอปรกับสภาพพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่อย่างมาก จากปัญหาดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยไม้เต็ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร เป็นการเพิ่มปริมาณน้ำให้กับแหล่งน้ำในลำห้วยไม้เต็ง และยังลดปัญหาอุทกภัยได้อีกด้วย

แผนที่