อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย

อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

IMG_9744

IMG_9759

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย เป็นอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เป็นอ่างเก็บน้ำแบบเขื่อนดิน  โอบล้อมด้วยภูเขา ทัศนียภาพสวยงาม ในช่วงเย็นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า แสงกระทบน้ำสวยงาม  อ่างเก็บน้ำอยู่ใกล้กับบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติใช้อาบผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ  บนเนินเขาริมอ่างเก็บน้ำเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์พุน้ำร้อน ที่มีอุโบสถสีขาวกรุด้วยเปลือกหอยทะเลสีขาวสวยงาม และเป็นจุดชุมวิวที่สวยงาม   บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำมีร้านอาหาร และรีสอร์ทให้บริการกับนักท่องเที่ยว

ความเป็นมา

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย เป็นอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง ทรงมีพระดำริว่าควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำในลำห้วยท่าเคย เพื่อส่งน้ำไปช่วยในพื้นที่เพาะปลูกในลุ่มน้ำนี้ ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมทั้งให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี ดังนั้น กรมชลประทานจึงรับสนองพระราชดำริ ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ และของบประมาณ เริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ 2539-2544 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 6 ปี ใช้งบประมาณ 460 ล้านบาท

ข้อมูลท่องเที่ยว

  • ชื่อ  :  อ่างเก็บน้ำท่าเคย
  • ประเภท  :  อ่างเก็บน้ำ
  • ที่อยู่  :  หมู่ 4 บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
  • โทรศัพท์  :  –
  • เวลาเปิดบริการ  :  –
  • ค่าบริการ  :  ฟรี

 

ภาพบรรยากาศ

แผนที่