โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

สวนดอกไม้ด้านหน้าโครงการ
นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาถ่ายภาพได้
น้องลูกรัง
มีเขาวงกตให้ได้เดินเล่นสนุกกัน
ป้ายข้อมูล ประวัติความเป็นมา
Shop จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม

นอกจากด้านหน้าแล้ว ด้านในพื้นที่โครงการฯ ก็สามารถเข้าชมได้ ดังนี้

จุดชมวิวบนยอดเขา เขาเขียว เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
โรงเรือนเลี้ยงแพะ

โครงการเกษตรต่างๆ

อ่างเก็บน้ำเขาชะงุ้ม

อ่างเก็บน้ำ

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี   เดิมพื้นที่โครงการเป็นฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่  มีการใช้ดินอย่างผิดวิธี  ทำให้หน้าดินเสียหาย  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เกิดความแห้งแล้งไม่สามารถปลูกพืชได้  หรือปลูกได้แต่ผลผลิตลดลงมาก  พื้นที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง  บางส่วนมีการขุดลูกรังไปขาย  ดินสวนใหญ่เป็นดินตื้น  เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายและปนกรวด  มีชั้นดานแข็งอยู่ข้างล่างลึกประมาณ 40 เซนติเมตร จากผิวดินบน

พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2529  ได้มีพระราชดำริ “ให้ดำเนินการศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเสื่อมโทรม  ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้  โดยการทดสอบวางแผน และจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในลักษณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาขนาดย่อม”

ที่นี่เหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้ทั้งความรู้ และเพลิดเพลิน   พื้นที่กว่า 849 ไร่  เป็นแหล่งศึกษาดูงานของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  เราจะได้ชมพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระราชดำริในการปรับปรุงที่ดินเสื่อมโทรมแห่งนี้ จนมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าในอดีตมาก หนึ่งในพระราชดำริแนะนำว่า “ให้ช่วยดูแลรักษาป่า  อย่าไปรังแกป่า ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ให้ใครรบกวนป่า ระยะเวลา 30-40 ปี ป่าแห่งนี้จะคืนสภาพจากเต็งรังเป็นป่าเบญจพรรณ”

ภายในโครงการเราสามารถเข้าชมภายใน โดยสะดวก เหมือนสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ภายในมีไร่แปลงสาธิต ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ต้นไม้ชื่อแปลกๆ  และที่สำคัญคือ พลับพลาที่ประทับซึ่งเตรียมไว้เพื่อรับเสด็จในหลวงตั้งอยู่ด้านหน้าเขาเขียวบริเวณอ่างเก็บน้ำภูมิทัศน์สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนและถ่ายรูป   และกิจกรรมแนะนำคือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติบนป่าเขาเขียว ระยะทาง 1,170 เมตร ในเส้นทางจะได้สัมผัสกับป่าเต็งและป่าเบญพรรณ  จุดชมวิวบนเขาเขียวมองเห็นพื้นที่โครงการด้านล่าง

ข้อมูลท่องเที่ยว

 • ชื่อ  :  โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมากจากพระราชดำริ
 • ประเภท : การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ที่อยู่ :  หมู่ 2 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • โทรศัพท์ :  032 – 240803
 • พิกัด GPS : 13.746972  ,   99.71612
 • เปิดบริการ :  ทุกวัน 8.00 น. – 17.00 น.
 • ค่าเข้าชม :  ฟรี
 • เนื้อที่  :  849-3-22 ไร่
 • สถานที่จอดรถ :  กว้างขวาง สามารถรองรับทัวร์จำนวนมาก
 • ที่พัก :  ไม่มีห้องพัก  แต่มีพื้นที่สำหรับกางเต้นท์(ขออนุญาตเจ้าหน้าที่)
 • สิ่งอำนวยความสะดวก : ห้องน้ำ , ห้องอบรม , รถพาเที่ยวชมพื้นที่โครงการ
 • ร้านอาหาร : ไม่มีร้านขายอาหาร น้ำดื่ม  แต่หากมาเป็นหมู่คณะสามารถโทรสั่งเพื่อจัดรับรองโดยเจ้าหน้าที่ โทร. 032 – 240803

กิจกรรรม :

 • ชมแปลงสาธิตวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์
 • เที่ยวชมฐานเรียนรู้ต่างๆ
 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติบนป่าเขาเขียว ระยะทาง 1,170 เมตร และจุดชมวิวบนเขาเขียว สามารถมองเห็นโครงการฯ ด้านล่าง
 • ได้รู้จักต้นไม้ป่า ประเภท เต็งรัง และเบจพรรณ โชคดีอาจพบฝูงไก่ป่า  นกประเภทต่างๆ
 • ชื่นชม พลับพลา ที่ประทับ เพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555) บริเวณอ่างเก็บน้ำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : วัดเขาช่องพราน(ชมค้างคาวร้อยล้าน), วัดถ้ำน้ำ , วัดหนองหอย


แผนที่

ติดต่อโครงการฯ