โบสถ์ วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง

อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

C _06

C _13

C _04

C _08

โบสถ์วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง

โบสถ์วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง ตั้งอยู่ที่ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี   เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค  คือใช้กระจกสีตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม  โดยไม่รวมการวาดภาพฝาผนังหลังพระแท่น(มีการวาดขึ้นในภายหลัง)  ลักษณะโครงสร้างเป็นแบบผนังรับน้ำหนัก (Wall Bearing) ถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาเข็มไม้(ซุง)  ผนังก่ออิฐฉาบปูน  และได้มีการบูรณะในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2013/2556  ที่ผ่านมา  ซึ่งรายจ่ายทั้งสิ้นมาจากการบริจาคและทำบุญของคริสชนชาวบ้านเพลงทั้งสิ้น  โดยการบูรณะ  ได้คงรักษาสภาพให้เหมือนเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างโบสถ์แห่งนี้

     ความเป็นมาของวัดพระคริสตหฤทัย

วัดเพลง  เดิมชื่อ  “บ้านเพลง”  ซึ่งมีตำนานมาจาก พ่อแม่เพลง  เป็นวิถีชีวิตที่สนุกสนานรื่นเริงของชาวบ้านในท้องถิ่นแห่งนี้  โอบล้อมด้วยธรรมชาติ  แม่น้ำลำคลอง  เรือกสวนไร่นาแห่งชุมชนวัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง  ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคริสตชนชาวบ้านเพลวทุกคน  โดยมีท่านสมภารปาน(เป็นอดีตเจ้าอาวาส วัดบางกล้วย อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม) เป็นผู้วางรากฐานกลุ่มคริสตชน ณ บ้านเพลงแห่งนี้  โดยในปี 1850 หรือ พ.ศ.2393  คุณพ่ออันตนนีโอ  ลาบาร์แดล (บาทหลวงมิสชันนารี เจ้าอาวาสวัดบางนกแขวก)  ได้พบกับสมภารปาน(เจ้าอาวาสวัดบางกล้วย)และสนใจเรียนคำสอน  หลังจากเีรียนคำสอนได้ประมาณ 2-3 ปี  ท่านจึงขอเข้าเป็นคริสตชนในปี 1864/2407 เมื่อมีอายุได้ 67 ปี  โดยใช้นามว่า”เปาโล”  ต่อมา  นายเปาโลปานได้กลับมาอยู่กับญาติพี่น้องที่บ้านเพลง กลุ่มคริสตชนจึงได้ถือกำเนิดและขยายใหญ่ขึ้นจากญาติพี่น้องของนายเปาโลปานนี้เอง

นายเปาโล  ปาน  ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  1  สิงหาคม 1873/2416  ซึ่งพิธีศพปลงศพทำที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด  บางนกแขวก  ร่างของท่านฝังไว้  ณ  สุสานวัดพระคริสตหฤทัยวัดเพลงแห่งนี้

ในปี  1879/2422  คุณพ่อการ์โลเปตี(บาทหลงมิสชันนารีมิสซังต่างประเทศชาวฝรั่งเศส) ได้เข้ามาดูแลกลุ่มคริสตชนบ้านเพลงแห่งนี้  และได้สร้างโบสถ์หลังปัจจุบันตั้งแต่ปี  1880/2423  ซึ่งแล้วเสร็จในปี  1903/2446  คุณพ่อการ์โลเปตี  ได้ถึงแก่กรรมในปี  1918/2461  ซึ่งร่างของท่านก็ฝังไว้ ณ สุสานวัดพระคริสตหฤทัยวัดเพลงเช่นกัน

ต่อมา  บาทหลวงคณะมิสซังต่างประเทศรับงานต่อจากคุณพ่อการ์โลเปตี  ในปี  1907/2450 ถึง 1929/2472
ต่อมา  บาทหลวงคณะซาเลเซียน  รับงานต่อในปี  1929/2472-1955/2498  และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  บาทหลวงพื้นเมืองจากสังฆมณฑลราชบุรีได้รับงานต่อจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันมี  บาทหลงของสังฆมณฑลราชบุรี  บาทหลวง ยอแซฟ สุรพล นันทพรพิสุทธิ์  เป็นอธิการโบสถ์และบาทหลวง ยอแซฟ ธนายุทธ นันทพรพิสุทธิ์เป็นผู้ช่วยอธิการโบสถ์

ข้อมูลท่องเที่ยว

 

 • ชื่อ : วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง
 • ประเภท : สถานที่สำคัญ
 • ที่อยู่ : วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง  ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
 • เปิดบริการ :  พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
  • วันเสาร์  เวลา  19.30 น.
  • วันอาทิตย์  รอบเช้าเวลา  6.30 น. รอบสายเวลา  9.00 น.
  • วันธรรมดา ประสงค์จะเข้าชมภายในเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งผู้ดูแลสถานที่ (อยู่อาคารทางขวามือ)
 • ค่าบริการ : เข้าชมฟรี
 • สถานที่จอดรถ :  กว้างขวาง
 • สิ่งอำนวยความสะดวก :  ห้องน้ำ

ภาพถ่าย

แผนที่