Skip to content

อ.เมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีที่เที่ยวน่าสนใจใกล้ตัวเมือง มีร้านอาหารอร่อยหลากหลายแบบ และที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สะดวกสบาย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ เขาแก่นจันทร์ วัดหนองหอย วัดมหาธาตุวรวิหาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี อุทยานหินเขางู เถ้า ฮง ไถ่ โรงงานเซรามิค ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี วัดเขาน้อยเทียมสวรรค์ อำเภอเมืองราชบุรีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 22 ตำบล คือ 1. หน้าเมือง 2.เจดีย์หัก 3. ดอนตะโก 4. หนองกลางนา 5. ห้วยไผ่ 6. คุ้งน้ำวน 7.คุ้งกระถิน 8.อ่างทอง 9.โคกหม้อ 10.สามเรือน 11.พิกุลทอง 12.น้ำพุ 13.ดอนแร่ 14. หินกอง 15. เขาแร้ง 16.เกาะพลับพลา 17.หลุมดิน 18.บางป่า 19.พงสวาย 20. คูบัว 21.ท่าราบ 22. บ้านไร่[table id=83 /] ที่พัก 1-10[table id=110 /][table id=90 /] [table id=110 /] [table id=90 /] ที่กิน 1-10ที่กิน 11-20[table id=89 /] [table id=89 /] [table id=89 /]