เทศกาลวันกินหมูโพธารามและสืบสานประเพณีสงกรานต์

4-13 เมษายน 2561

บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

กิจกรรมอุ้มหมู กินหมู การประกวดธิดาหมู เลือกชิมอาหารอร่อย สินค้าแปรรูปต่างๆ ของดีในท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อ การจำหน่ายเนื้อหมูในราคาพิเศษ

 

แผนที่งาน