วัดคงคาราม (ชมจิตรกรรมฝาผนัง) อ.โพธาราม

มีชื่อเสียงเรื่อง จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคารามอายุไม่ต่ำกว่า 250 ปี สวยปราณีตฝีมือช่างชั้นสูง หาชมได้ยากในปัจจุบัน เหล่าบรรดาผู้ศึกษาในจิตรกรรม จะต้องมาศึกษา คัดลอก ต้นฉบับที่นี่เป็นอันดับแรกๆ