ชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี (อ.จอมบึง)

ณ สวนพฤษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เขาประทับช้าง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย.นี้เริ่มงานตั้งแต่เช้า 6.30 น. มีกิจกรรมมากมายใกล้ชิดธรรมชาติ