ถ้ำจอมพล (อ.จอมบึง จ.ราชบุรี)

ถ้ำจอมพล อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ 30 กม. ในอดีตมีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ทรงประพาสและทอดพระเนตร