อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย (อ.บ้านคา)

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย เป็นอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เป็นอ่างเก็บน้ำแบบเขื่อนดิน โอบล้อมด้วยภูเขา ทัศนียภาพสวยงาม