บ้านสุขพันธ์โพธาราม (บ้านโพธิ์๑) – อ.โพธาราม

ราคาเริ่มต้น 800 บ. จำนวน 12 ห้อง กับอีก 1 หลัง เป็นโรงแรมที่ดัดแปลงอาคารไม้มาจากโรงเรียนประถมเก่าโทร. 094 323 7777