พาลาซโซ่ ลาทอสคาน่า (Palazzo La Toscana) อ.สวนผึ้ง

สไตล์ Tuscany โทร. 084-456-2008 081-753-7500