วัดถ้ำน้ำ (อ.โพธาราม)

ภายในถ้ำน้ำ เป็นถ้ำที่มีน้ำอยู่ภายในถ้ำเกือบเต็มพื้นที่ทั้งหมด โดยน้ำที่เข้ามาภายในถ้ำเป็นน้ำที่ไหลมาจาก ลำคลองที่ติดกับวัดและไหลออกไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ปล่องน้ำ ในน้ำจะมีพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวนมากอาศัยอยู่ ส่วนใหญ่ในช่วงหน้าน้ำจะมีประมาณน้ำที่สูงมาก ในช่วงหน้าแล้งน้ำจะลดลงไม่มาก