วัดใหญ่นครชุมน์ (อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

ตั้งอยู่ในชุมชนชาวมอญ เป็นวัดเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านซึ่งเป็นคนมอญ ศิลปะการก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด เป็นศิลปะของชาวมอญ ในช่วงเทศกาลงานประเพณี วัดใหญ่นครชุมน์จะเป็นศูนย์กลางรวมชาวมอญในชุมชน