สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน

เข้าชมฟรี สวนสัตว์ในหุบเขา อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เปิดบริการวันศุกร์ -​ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 8.00 -​16.00 น. โทร. 081 705 4278