สวนอาหารรางตาล (อ.เมือง)

ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติกลางทุ่ง โอบล้อมสวนอาหารด้วยต้นสนสูง บริการอาหารไทย อีสาน รสชาติดี อาทิ ยำหัวปลี , เมนูกุ้งแม่น้ำจากแม่น้ำแม่กลอง , ปลาคังลวกจิ้ม , เนื้อย่างกรอบ , ยำหมูย่าง ฯลฯ ร้านตั้งอยู่ใกล้วัดอรัญญิกาวาสประมาณ 500 เมตร