สับปะรดหวานบ้านคา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี “วันสับปะรดหวานบ้านคา” ระหว่างวันที่ 8 – 16 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี