โครงการพระราชดำริ เขาชะงุ้ม (อ.โพธาราม)

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้ทั้งความรู้ และเพลิดเพลิน พื้นที่กว่า 849 ไร่ เป็นแหล่งศึกษาดูงานของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนป่าเขาเขียว