โรงแรมบ้านไม้แก้ว (อ.เมือง)

มีห้องพัก 79 ห้อง ราคา 580 บ./คืน ใกล้สถานที่ศูนย์ราชการ ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ โดยรอบอาคาร TEL. 032 325 026, 032 325 029 MOBILE. 096 304 7487