อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน (อ.ปากท่อ)

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กิจกรรมกลางแจ้งผจญภัย ลุยห้วย ลำธาร ชมความสมบูรณ์ของป่าตะวันตก เหมาะสำหรับผู้ชอบการผจญภัยในป่า การเดินเท้าโดยใช้เส้นทางธรรมชาติ หรือรถ 4X4 ขับลุยห้วยลำธาร