งาน มหกรรมปลาสวยงาม 2557 บ้านโป่ง ราชบุรี ประกวดปลาสวยงาม

ประกวดปลาสวยงาม ในงาน “มหกรรมปลาสวยงาม 2557” ณ Fish Village (ตลาดกลางปลาสวยงาม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี) วันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 พบกับ การประกวดปลาสวยงาม 4 ชนิด 23 ประเภท