งานแสดงศิลปะ “ปกติศิลป์ – Art normal”

งานปกติศิลป์ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.54- 19 ก.พ. 55 มีศิลปินเข้าร่วมแสดงผลงานไม่ต่ำกว่า 70 คน ทั้งศิลปินมืออาชีพ และสมัครเล่น ผลงานของศิลปินจะจัดแสดงตามจุดต่างๆ ใน อ.เมือง จ.ราชบุรี ผสมกลมกลืนไปกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวราชบุรี เป็นเหมือนสิ่งปกติ ธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา ดังคำกล่าวของคุณวศินบุรี (เจ้าของหอศิลป์ร่วมสมัย D Kunst) หัวเรือใหญ่จัดงานนี้ ว่า “ศิลปะ เหมือน จิ๊กซอชิ้นหนึ่งที่อยู่มุมใดมุมหนึ่งของภาพ ที่ดูไม่สำคัญ แต่ถ้าขาดมัน ภาพนั้นก็ไม่สมบูรณ์”