ร้าน Doนม (อ.โพธาราม)

บรรยากาศของร้านยังเก๋ไก๋ อดีตผสมปัจจุบันได้อย่างลงตัว เข้ากับย่านชุมชุนตลาดเก่า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เปิด 10.30-19.30 น. ทุกวัน หยุดพฤหัสบดี