ร้าน Doนม (อ.โพธาราม)

นอกจากชื่อที่แปลกแล้ว…บรรยากาศของร้านยังเก๋ไก๋ ไปด้วยดีไซน์ของอดีตผสมปัจจุบันได้อย่างลงตัว เข้ากับย่านชุมชุนตลาดเก่า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่มีชื่อเสียงเรื่อง” เมืองน่าอยู่” สำหรับผู้ที่โหยหาอดีตควรแวะมา ที่นี่เสมือนห้องรับแขกของเมืองโพธารามเป็นจุดนัดพบเพื่อน ชิมเครื่องดื่ม อาหารว่าง เปิด 10.30-19.30 น. ทุกวัน หยุดวันพฤหัสบดี โทร. 032-747-605