ธีรมา คอทเทจ เนเชอรัล รีสอร์ท (Theerama Cottage Natural Resort)

จำนวน 53 ห้อง รองรับได้ 250 ท่าน มีห้องประชุม ร้านอาหาร สระว่ายน้ำ รองรับกรุ๊ปทัวร์ อยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่